17 gruodžio

Vieša paskaita apie restauravimo darbus Užutrakio dvaro rūmuose ir Žulkvės (Ukraina) rūmuose-rezidencijoje

IMG_4067

2015 m. gruodžio 17 d. Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro multifunkcinėje (112) auditorijoje (Maironio g. 3, Vilnius) 17 val. vyks atvira dviejų dalių paskaita, kurioje skirtingais aspektais bus aptariami restauravimo darbai Užutrakio dvaro rūmuose ir Žulkvės (Ukraina) rūmuose-rezidencijoje.

Lektoriai:
Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė (lipdybos ir skulptūros restauratorė)
Paweł Baranowski ir Wojciech Baginski (Karaliaus Jono III muziejaus Vilanove (Lenkija) ekspertai)

Paskaitos vyks lietuvių ir lenkų kalbomis su vertimu

Organizatoriai: Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedra, Karaliaus Jono III muziejus Vilanove (Lenkija), Lenkijos institutas Vilniuje

Informacija: raikob@wp.pl   tel. 865440731, dalia.klajumiene@vda.lt

Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė, lipdybos ir skulptūros restauratorė
Užutrakio dvaro sodybos rūmų reprezentacinių salių lipdyba ir jos restauravimas
2008–2012 metais aštuoniose reprezentacinėse Užutrakio dvaro sodybos rūmų salėse vyko Liudviko XVI stiliaus interjero tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbai. Paskaitoje bus aptarta tyrimų svarba, restauravimo ir konservavimo darbų eiliškumas, pirminio dekoro išsaugojimo metodai ir technologijos. Bus pateikti salių vaizdai prieš ir po restauravimo.

Paweł Baranowski, Wojciech Bagiński, Karaliaus Jono III muziejaus Vilanove ekspertai
Geoinformacinės sistemos pritaikymas rengiant restauravimo dokumentaciją. Specialistų iš Vilanovo Karaliaus Jono III muziejaus 2012–2015 m. Žulkvės rūmuose atliktų tyrimų ataskaita
2012 m. vasarą lenkų restauratorių komanda, vadovaujama ekspertų iš Karaliaus Jono III muziejaus Vilanove, ant Žulkvės (Ukraina) rūmų-rezidencijos, kurioje augo valdovas Jonas Sobieskis, reprezentacinio aukšto salių sienų atrado anksčiausio pilies naudojimo laikotarpio dekoro liekanas. Komanda sukūrė projekto internetinį puslapį, pateikdama laisvą ir visuotinę prieigą prie informacijos apie toli esančią ir nelengvai pasiekiamą Žulkvės rezidenciją. Puslapyje pristatomos 2012–2015 metų sezonų tyrimų ataskaitos. Svarbiu projekto svetainės elementu yra erdvinių duomenų bazė, naudojanti Geografinės informacijos sistemą (GIS, Geographic Information System), kuri leidžia pristatyti informaciją glaudžiai siejant ją su vietomis, kurias ji liečia. Erdvinių duomenų bazės naudojimas primena populiarių ir plačiai prieinamų internete palydovinių Žemės paviršiaus žemėlapių su paieškos funkcija naudojimą.

Paskaitoje bus pristatomi rūmų tyrimo rezultatai ir GIS sistemos teikiamos galimybės.

25 gruodžio

Šv. Kalėdos

fra diamante adoracja_ukrzyzowanie_mnw_6168284

Geros pradžios, drąsių idėjų,

svarbių laimėjimų, atvirumo viskam, kas nauja!

Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų 2016-ųjų!

linki Lenkijos institutas Vilniuje

Fot. Fra Diamante, „Adoracja Dzieciątka i Ukrzyżowanie“, ok. 1470, olej na desce topolowej, wymiary: 45,7 x 52,5; zwieńczenie 25 x 49 cm, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. MNW
źródło: http://culture.pl/pl/artykul/boze-narodzenie-w-sztuce
18 sausio

Lenkų kalbos kursai

Studentka czyta ksiazke  bibliotece uniwersyteckiej w Warszawie. Fot: Marek Skorupski/FORUM

Lenkų kalbos kursai!

Pradžia nuo 2016 01 18
Registracija nuo 2016 01 04

2 kartus per savaitę,
(užsiėmimų pradžia 1730 val.)
vieno užsiėmimo trukmė – 1,5 val.

Kaina:
75 €  studentams, mokiniams ir pensininkams
90 €  dirbantiesiems

Pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupės

Kursus veda
Vilniaus universiteto Polonistikos centro dėstytojai

Išduodamas pažymėjimas (pažymėjimas nėra licencijuotas sertifikatas)

Kursai vyksta Lenkijos institute (Didžioji g. 23, Vilnius)

Informacija ir registracija:
tel. (8 5) 2660681, el. p.: andrzej.kierulis@instytutpolski.org

20 sausio

Filmas „Angelo prisilietimas“

dotkniecie aniola (1)

Sausio 20 d., 17 val.,  Jonavos krašto muziejus (J. Basanavičiaus g. 3, Jonava)
Filmo „Angelo prisilietimas“ pristatymas (rež. Marek Tomasz Pawłowski)

„Angelo prisilietimas“ – tai neįprastai jautriai papasakoti žydų vaiko iš Aušvico, išgelbėto kartu su šeima nuo Holokausto, prisiminimai. Filme Lenkijos žydas Henryk Schoenker lankydamasis Lenkijos vietose, kuriuose vis dar gyva karo šmėkla, stulbinamai detaliai pasakoja apie savo šeimą, slapstymąsi, milžiniškas pastangas išvengti mirties. Režisieriaus panaudota archyvinė medžiaga, neįprasti kinematografiniai sprendimai ir emocionalus Schoenkero liudijimas šią istoriją vėl atgaivina.
Filmas nominuotas kitų metų „Oskaro“ apdovanojimams.
Įėjimas nemokamas
Filmas lenkų kalba su lietuviškais titrais
Organizatoriai: Lenkijos Institutas Vilniuje, Jonavos krašto muziejus

31 sausio

Paroda „Amžinai jauna! Lenkijos dailė XIX a. pab. – XX a. pr.“

www

Iki sausio 31 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) dar veikia
paroda „Amžinai jauna! Lenkijos dailė XIX a. pab. – XX a. pr.“

„Pristatoma ekspozicija yra kilnojamoji dalis 2012 m. Krokuvos nacionalinio muziejaus surengtos parodos daug sakančiu pavadinimu „Amžinai jaunoji! Lenkija ir jos menas apie 1900-uosius“, skirtos „Jaunosios Lenkijos“ laikotarpio menui, kurtam nuo maždaug 1891 iki 1914/1918 m., susidomėjimas kuriuo neslopsta ligi šiol.
To meno lopšys ir veikliausias branduolys tuomet buvo Krokuva, suaktyvėjusios intelektinės ir meninės veiklos centras. Būtent čia ėmė gimti naujasis menas, atramą radęs, tarp kitko, XIX ir XX a. sandūros filosofiniame-kultūriniame vertybių perkainojime, meninio lavinimo reformoje, savarankiškame naujų kūrėjų draugijų organizavimesi; menas, kuriam buvo būdinga ne tik pirmtakų pasiekimų pervertinimas bei atvirumas naujoms įtakoms, bet ir platus meninės veiklos bei požiūrių spektras. Greta tvirto siekio būti nepriklausomam, jame įžvelgiame mėginimus surasti savitus bruožus, pabrėžiančius tautinę tapatybę. Be apatijos ir pasimetimo, kuriuos atnešė XIX a. pabaiga, „Jaunosios Lenkijos“ mene galima pastebėti ir dinamiško gyvybingumo apraiškas. Mat to meto menininkai, pasirinkę teisę į laisvę, individualumą ir subjektyvumą, troško kurti darbus, nepriklausomus nuo griežtų iki tol tebegaliojusių nuostatų. Jie teigė menu perteikiantys sielos būsenas, nuotaikas bei emocijas ir jį išlaisvinantys nuo tarnybinės paskirties. Šių siekių vedini sukurdavo skirtingą požiūrį į meninę formą ir amatą atspindėdavusių įvairių stilių darbų, kuriuos vienijo vyravęs simbolistinis matymas ir jutimas, lemdavęs daugiaprasmę kūrinio mintį“ – Krystyna Kulig-Janarek (Krokuvos nacionalinis muziejus).

Organizatoriai: Lietuvos dailės muziejus, Krokuvos nacionalinis muziejus, Lenkijos institutas Vilniuje

Fot. MNK

1 vasario

Paroda EUROPOS SĄJUNGOS FONDAI – NAUJA ERDVĖ KULTŪRAI

Zakopane_Witkacy_004-www

Vasario 1-21d., Panevėžio miesto savivaldybėje, II a. fojė (Laisvės a. 20, Panevėžys)

Fotografijų paroda EUROPOS SĄJUNGOS FONDAI – NAUJA ERDVĖ KULTŪRAI

Įstojus į Europos Sąjungą, Lenkijos kultūros sektoriui atsirado galimybė naudotis finansinėmis lėšomis, kurių dėka buvo galima atlikti nemažai investicijų kultūrinio paveldo srityje, taip pat plėtoti bei išvystyti naują kultūros infrastruktūrą, kuriai priklauso ir meninio ugdymo infrastruktūra.
Pagal veiklos programos „Infrastruktūra ir aplinka“ XI prioritetą „Kultūra ir kultūrinis paveldas 2007–2013 metais“ buvo iš dalies finansuoti 79 projektai, kurių bendra vertė sudarė 4 mlrd. PLN, o dalinis finansavimas iš ES lėšų viršijo 2,2 mlrd. PLN. Tarp paramos pagal programą gavėjų yra kultūros įstaigos, visuomeninės mokyklos bei aukštosios meno mokyklos, taip pat teritorinės savivaldos vienetai.
Europos Sąjungos skirtos lėšos padėjo įgyvendinti ambicingus projektus, kurie stipriai paveikė Lenkijos kultūrinį vystymąsi, tuo pačiu prisidėjo prie regionų bei visos šalies socialinės-ekonominės plėtros.
Parodą sudaro objektų, kuriuose užbaigtos iš dalies finansuotos investicijos pagal veiklos programos „Infrastruktūra ir aplinka“ XI prioritetą „Kultūra ir kultūrinis paveldas 2007–2013 metais“, nuotraukos. Tikimės, kad paroda paskatins Jus apsilankyti šiuose kultūros paveldo objektuose bei kultūros įstaigose, kuriuose įgyvendintų projektų dėka atsirado galimybė pasinaudoti naujai siūlomais aukštos kokybės kultūra ir švietimu.

Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija
Nuotraukoms finansavimą suteikė Europos Sąjunga iš Europos regioninio plėtros fondo bei valstybės biudžeto kaip programos „Infrastruktūra ir aplinka, 2007–2013 m.“ techninę paramą.
Parodos gamybą finansavo Lenkijos institutas Vilniuje.

1 vasario

Paroda „Kas tu esi“

PatriotyzmJPG

Vasario 1-28 d., Utenos Saulės gimnazija, K. Ladygos g. 18, Utena 
Paroda „Kas tu esi?“
Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Utenos Saulės gimnazija

Paroda „Kas tu esi“ atskleidžia praktinę ir šiuolaikinę patriotizmo reikšmę. Parodos autoriai sąmoningai vengia pakilios nuotaikos. Jie nori parodyti šiuolaikinio patriotizmo veidą, kad meilė tėvynei ir savo tautai, socialinių ryšių ir kultūrinio bendrumo jausmas jungiasi su atvirumu kitoms kultūroms ir visuomenėms. Patriotizmas – sudėtinga sąvoka. Ar šiais laikais jis nėra atgyvena? O gal įgauna kitą reikšmę, skleidžia naujas vertybes ir idėjas? Į šiuos klausimus atsako paroda – išmoningai, šmaikščiai, paprastai, suprantamai vaikui, be perdėto jausmingumo ir bereikalingo patoso.
Joannos Olech sukurti šūkiai skleidžia bendrumo, tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos, ekologijos, tolerancijos ir pasišventimo šaliai, tautai, visuomenei idėjas. Edgaro Bąko grafikos darbai išplečia teksto išsakytą mintį ir jį paverčia meno kūriniu.  Paroda provokuoja diskusiją ne tik su vaikais ir ne tik apie patriotizmą. Be to, suaugę lankytojai ne tik patirs grynai estetinių ir vaizdų sukeltų įspūdžių, bet ir suvoks, koks patriotizmo vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje.

Parodos autoriai:
Joanna Olech – tekstų autorė, turinti grafikės išsilavinimą (Varšuvos dailė akademija). Daugelio knygų vaikams ir jaunimui autorė. Rašo straipsnius apie vaikų literatūrą leidiniuose „Tygodnik Powszechny“, „Rzeczpospolita“, „Nowe Książki“ ir „Gazeta Wyborcza“. Nuo 2007 metų – Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos tarybos (IBBY) Lenkijos skyriaus valdybos narė. PWN leidžiamų lenkų kalbos vadovėlių gimnazijoms bendraautorė. Lenkijos kino meno instituto ekspertė.
Edgar Bąk – iliustracijų autorius, grafikas. Kuria grafinį ir žurnalų dizainą, tinklalapius, plakatus. Bendradarbiauja su kultūros institucijomis – centru „Sinfonia Varsovia“, Lodzės meno muziejumi, Adomo Mickevičiaus institutu, Vroclavo BWA, Varšuvos naujuoju teatru ir kt. Už grafiką pelnė daugelį Lenkijos ir užsienio apdovanojimų: Society of Publication Designers New York Merit Award 2012, Reklamos kūrėjų klubo du aukso, vieną sidabro ir keturis bronzos medalius, „Ausinę Chimerą 2009“ ir kt.

1 vasario

Zbigniewo Polito fotografijų paroda „Lenkijos peizažas“

IMG_0229

Vasario 1-28 d., Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka (Mairopnio g. 12)
Zbigniewo Polito fotografijų paroda „Lenkijos peizažas“.

Zbignew Polit – mašinų gamintojas, išradėjas ir satyrikas. Su fotografija ėmė draugauti dar praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Rimčiau fotografuoti pradėjo prieš 5 metus. Ypač domisi peizažų, pilių griuvėsių ir senų mašinų fotografija. Pastaruoju metu susidomėjo akrobatinio skraidymo tematika.
Viena vertus, autoriui tikrai labai patinka Lenkijos peizažai. Jis visada stengiasi kuo tiksliau užfiksuoti jų platybę ir kvapą. Stengiasi tai daryti taip, kad kiekvienas žiūrovas patirtų tokius pat įspūdžius kaip jis. Kita vertus, mėgina įrodyti, kad Lenkijos peizažai nėra prastesni nei kitų kraštų peizažai…
Pilių griuvėsiai visada autoriaus vaizduotėje sužadindavo stiprius romantiškus jausmus, kuriuos sukeldavo tie, kadaise buvę didingi ir pagarbos verti, pastatai. Fotografas nori, kad dabar šie griuvėsiai simbolizuotų karų ir tarptautinės nesantaikos kultūros nuopuolį. Bet, deja, nesimbolizuoja…
Autorius pastebi, kad žiūrovai pasidaliję į tuos, kurie, žvelgdami į fotografijas, analizuoja vien tik techninius dalykus, t. y. domisi naudojamu aparatu, ryškumu, baltos spalvos balansu ir pan., ir tuos, kurie išgyvena vaizdus ir bando perskaityti autoriaus intencijas ir sumanymus. Z. Polit priklauso pastarajai grupei. Jis mano, kad mėgėjiškoje kūryboje, toje pačioje tikriausioje, sužadintoje vidinio poreikio, pati meninė kūryba yra svarbesnė už kūrinį.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje,  Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka

4 vasario

Lenkija parodoje „Studijos 2016“

lords of the fallen

Vasario 4–6 d., Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“, stendas 3.15 (3 salė)

Lenkija parodoje „Studijos 2016“
Net jei jūsų šalies universitetai geriausi pasaulyje, studijos užsienyje, trunkančios kelerius metus ar tik kelis mėnesius, yra neįkainojama vertybė. Norime jus pakviesti į Lenkiją! Šiemet mūsų stende „Studijos 2016“ parodoje ypatingai laukiami būsimieji kompiuterinių žaidimų kūrėjai!
Lenkijos kompiuterinių žaidimų sektorius yra vienas didžiausių Europoje, čia sėkmingai veikia jau daugiau kaip 300 kompiuterinius žaidimus kuriančių įmonių! Keliasdešimt mokslo įstaigų Lenkijoje jau siūlo žaidimų projektavimo ir programavimo, grafikos ir animacijos studijas. Šiais metais mūsų stende viešės dvylika įvairių Lenkijos aukštųjų mokyklų, tarp jų geriausia ekonomikos mokykla – Pagrindinė prekybos mokykla Varšuvoje, Lodzės politechnikos mokykla, prestižinė Socialinių mokslų aukštoji mokykla prie Lenkijos mokslų akademijos, taip pat Lenkijos ir Japonijos aukštoji kompiuterių technologijos mokykla, kurios atstovas skaitys paskaitą apie žaidimų projektavimą ir animaciją.
Lenkijos stende šiemet išvysite parodą „Digital Dreamers“, kuri pasakoja lenkų kūrėjų istoriją, nuo pirmų įmonių, kurias steigė abiturientai ir studentai, iki šių dienų pasaulinės sėkmės sulaukusių projektų. Pasakoja apie pokyčius, kurie tuo metu vyko žaidimų pasaulyje, vykusių dėl technologinės pažangos ir kompiuterinių žaidimų brandos.
Nuoširdžiai kviečiame visus, besidominčius ne tik ilgalaikėmis studijomis, bet ir studentų mainais, doktorantūra bei podiplominėmis studijomis, kurios Lenkijoje yra labai populiarios ir kurias siūlo beveik visi Lenkijos universitetai, labai daug įvairių studijų programų dėstoma anglų kalba.
Taip pat kviečiame dalyvauti susitikimuose:

ATEITIES PROFESIJA -ANIMACIJOS 3D KŪRIMAS. STUDIJOS IR KARJERA  - pranešėjas: dr. Krzysztof Kalinowski, Lenkijos ir Japonijos aukštoji kompiuterių technologijos mokykla – vasario 4 d., 11.15‑12.00 val., salė 5.5

KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ PROGRAMAVIMO IR PROJEKATVIMO STUDIJOS – pranešėjas: dr. Krzysztof Kalinowski, Lenkijos ir Japonijos aukštoji kompiuterių technologijos mokykla – vasario 5 d., 13.30‑14.15 val., salė 5.3

Studijas Lenkijoje pristatys Aukštojo švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Justyna Kulpa (Poland: Europe’s new higher education destination for international students), vasario 4 d., 15.00–15.45 val., vasario 6 d., 11.00–11.45 val., salėje 3.1,

Visos paskaitos vyks anglų kalbą.

Daugiau apie studijas Lenkijoje: www.go-poland.pl

Leidimą naudoti grafiką suteikė CI Games

15 vasario

Tarptautinė paroda PRAEMIANDO INCITAT ŠVENTOJO STANISLOVO ORDINAS

order-swietego-stanislawa-zamek-krolewski-warszwa-zamek-krolewski-wawel-krakow-2015-05-12

Tarptautinė paroda PRAEMIANDO INCITAT ŠVENTOJO STANISLOVO ORDINAS

 Parodą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė DALIA GRYBAUSKAITĖ

2016 m. vasario 16 – gegužės 8 d.
Valdovų rūmų muziejuje, Katedros a. 4, Vilnius

Organizatoriai:
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Vilnius)
Vavelio karališkoji pilis – Valstybiniai meno rinkiniai (Krokuva, Lenkija)
Varšuvos karališkoji pilis – Muziejus (Lenkija)
Partneris: Lenkijos institutas Vilniuje

Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1569–1795 m. sudarė bendrą valstybę, žinomą Abiejų Tautų Respublikos vardu. 200 metų tai buvo labiausiai į rytus nutolusi lotyniškosios Vakarų Europos civilizacijos valstybė, kurioje dalis vakarietiškai kultūrai būdingų fenomenų skleidėsi šiek tiek vėluodami. Ne išimtis ir riterių ordinai, kurių nariai turėjo savitas teises, pareigas, išskirtinius atributus. Ordinai, pirmiausiai kaip nuopelnų ženklai, Abiejų Tautų Respublikoje taip pat atsirado gana vėlai.
Lenkijoje ir Lietuvoje pirmasis ordinas įkurtas tik tada, kai daugelyje kitų Europos šalių jie jau buvo tapę įprastu kasdienybės reiškiniu. Nors įvairių ketinimų būta ir anksčiau, pirmuoju tikru Abiejų Tautų Respublikos ordinu derėtų laikyti 1705 m. įsteigtą Baltojo erelio ordiną, o ištisa Abiejų Tautų Respublikos ordinų sistema ėmė formuotis tik 1765 m., paskutiniajam Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Stanislovui Augustui Poniatovskiui įsteigus savo asmeninio bei visos federacinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės dangiškojo globėjo – šv. Stanislovo – ordiną.
2015–ieji ypatingi tuo, jog tais metais paminėtos Šventojo Stanislovo ordino įkūrimo 250-osios metinės. Šia proga trys Lenkijos ir Lietuvos valdovų istorinėse rezidencijose įsikūrę muziejai – Varšuvos karališkoji pilis – muziejus, Krokuvos Vavelio karališkoji pilis – Valstybiniai meno rinkiniai ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – suorganizavo ypatingą, per visas tris istorines sostines keliaujančią parodą, kuri 2015 m. buvo rodyta Lenkijos sostinėse – Varšuvoje bei Krokuvoje, o 2016 m. pirmojoje pusėje pristatoma ir Lietuvos sostinės Vilniaus kultūrinei visuomenei bei miesto svečiams.
Šventojo Stanislovo ordinas, kaip valstybinis Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės apdovanojimas, Lietuvos visuomenės gerokai primirštas. Todėl tikimasi, jog paroda atgaivins dėmesį ne tik šiam spalvingam senosios Lietuvos istorijos faktui, bet ir paskatins tolesnį domėjimąsi bendra Lietuvos ir Lenkijos praeitimi, paveldo fenomenais.
Tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje rengiamoje Šventojo Stanislovo ordino sukakčiai skirtoje parodoje daugiausia dėmesio skirta 1765–1795 m. laikotarpiui, kai ordinas buvo suverenios valstybės – Abiejų Tautų Respublikos – svarbus apdovanojimas. Tačiau paroda neišvengiamai keliais potėpiais atspindi ir ordino transformacijas bei jo kavalierių likimus XIX a., Lietuvai ir Lenkijai praradus valstybingumą.
Tad Šventojo Stanislovo ordino 250-osioms įkūrimo metinėms skirta paroda Valdovų rūmuose – neeilinis įvykis Lietuvos muziejininkystėje, nes parodų, skirtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų apdovanojimams nėra buvę. Šioje parodoje lankytojas gali susipažinti su primirštojo Šventojo Stanislovo ordino įkūrimo kontekstu, pamatyti savitus ordino ženklus, pasigrožėti kavalierių – pasauliečių ir dvasininkų – portretais, prisiminti, kaip ordinu buvo didžiuojamasi ir kaip jis tapdavo dokumentų bei taikomosios dailės kūrinių dekoracija.
Parodos turinys bei jos eksponatai leidžia atskleisti ir platesnį Lenkijos Karalystės bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Abiejų Tautų Respublikos – istorijos viltingo ir dramatiško finalinio etapo, privedusio prie valstybingumo praradimo, kontekstą, pristatyti žymias istorines asmenybes. Šventojo Stanislovo ordinas XVIII a. pabaigoje buvo viena iš Lietuvą bei Lenkiją siejusių jungčių, o šiam ordinui skirta paroda šiandien primena bendro istorinio paveldo pažinimo aktualumą.